LOUIS SHOP - 342/5 THOẠI NGỌC HẦU, TÂN PHÚ

LOUIS SHOP - 342/5 THOẠI NGỌC HẦU, TÂN PHÚ

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

HÀNG VỀ 6/7 - ÁO THUN - ÁO VOAL - ÁO KỂU - CHÂN VÁY CỰC HOT

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI LOUIS SHOP

D143 - 150.000 VNĐ


D142 - 120.000 VNĐ


D141 - 120.000 VNĐ


D140 - 120.000 VNĐ


D139 - 150.000 VNĐ


D138 - 150.000 VNĐ


D137 - 150.000 VNĐ


D136 - 155.000 VNĐ


D134 - 135.000 VNĐ


D133 - 135.000 VNĐ


D132 - 120.000 VNĐ


D131 - 135.000 VNĐ


D130 - 120.000 VNĐ


D129 - 115.000 VNĐ


D128 - 120.000 VNĐ


D127 - 120.000 VNĐ


D126 - 135.000 VNĐ


D125 - 135.000 VNĐ


D124 - 135.000 VNĐ


D123 - 135.000 VNĐ


D122 - 125.000 VNĐ


D121 - 125.000 VNĐ


D120 - 125.000 VNĐ


D119 - 125.000 VNĐ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét